Pages Navigation Menu

Międzynarodowy konkurs poetycki Castello Di Duino- XII Edycja

Happyness in Trieste!

Międzynarodowy konkurs poetycki Castello Di Duino – XII Edycja 

Termin nadsyłania prac:

–         10 November 2015: sekcja I i II

–         31 gradunia 2015: dla szkół

ZASADY OGÓLNE:

Ø      Konkurs jest otwarty dla młodych osób poniżej 30 roku życia.

Ø      Udział w konkursie jest bezpłatny.

Ø Konkurs jest tematyczny.

Temat XII edycji

“The gesture and the genesis”

(Creativity and Creation in life, Thinking, Nature Arts…  The suggestion may be dealt with absolutely free)

Ø Możliwy jest udział w jednej lub w obu z poniższych sekcji:

I. SEKCJA NIEPUBLIKOWANEJ POEZJI

 • Uczestnicy przysyłają maksymalnie jeden, wcześniej niepublikowany, nienagradzany wiersz (maksymalnie 40 wersów).
 • Wiersze będą przyjmowane w języku macierzystym autorów. Wymagane jest jednak tłumaczenie na angielski lub francuski i/lub włoski.
 • Jury składa się z poetów i krytyków literackich, którzy w miarę swoich możliwości i kompetencji językowych, ocenią wiersze w języku oryginalnym.
 • Wiersze muszą dotrzeć przed 10 November 2015 roku, poprzez jeden z dwóch sposobów:

a)            Drogą elektroniczną (preferowane) na castelloduinopoesia@gmail.com.

Prosimy o przysłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego w treści wiadomości oraz

wiersz w załączniku w formacie word lub rft.

b)     Pocztą  na adres:

Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Italy)

 

Bierzemy pod uwagę datę stempla pocztowego, ale żaden wiersz, który dotrze po rozpoczęciu procesu oceniania nadesłanych prac (wkrótce po terminie składania) nie będzie brany pod uwagę.

Nagrody:

 • Pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce: nagroda w wysokości 500€. Zgodnie z celem konkursu, aby łączyć solidarność i poezję, zwycięzcy przekażą część nagrody na wybrany cel humanitarny (200€).
 • Medal prezydenta Republiki Włoskiej dla autora wiersza o wyjątkowych walorach społecznych i humanitarnych.
 • “Sergio Penco” tabliczka dla najlepszego wiersza “do lat 16”
 • Puchary i inne pomniejsze nagrody dla innych wartych uznania wierszy.

Ø    Wiersze zwycięzców a także wybór najlepszej poezji zostanie bezpłatnie wydany przez “Ibiskos Publishing House Risolo” (Empoli, Italy) (sponsor konkursu) w tłumaczeniach na włoski i angielski wraz z płytą CD z wierszami w oryginałach. Zyski ze sprzedaży zostaną przekazane fundacji opiekującej się dziećmi, które są ofiarami wojny – Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin Foundation for children war victims (www.fondazioneluchetta.org ).

 • Pomniejsze nagrody dla wartościowych wierszy poetów poniżej 16 lat.

II. Sekcja teatru: monolog lub dialog między 2 osobami

Jeden niepublikowany i nienagradzany utwór dramatyczny (monolog lub dialog między dwoma osobami), max 5 stron (10000 znaków).

Wymagane jest dobre tłumaczenie na JĘZYK włoski. Prace nie będą ocenianie w orYginale, tylko w tłumaczeniu.

 • Prace muszą dotrzeć przed 10 November 2015.

a)  Drogą elektroniczną (preferowane) na castelloduinopoesia@gmail.com.

Prosimy o przysłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego w treści wiadomości oraz

utworów w załączniku w formacie word lub rft.

b) Pocztą  na adres:

Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Italy)

 

Bierzemy pod uwagę datę stempla pocztowego, ale żaden utwór, który dotrze po rozpoczęciu procesu oceniania nadesłanych prac (wkrótce po terminie składania) nie będzie brany pod uwagę.

 

Nagrody:

 

 • Pierwsze, drugie i trzecie miejsce: puchary i tabliczki imienne
 • Wyróżnienia
 • Najlepsze dramaty zostaną wystawione w Teatrze Miejskim w dzień ceremonii wręczenia nagród.

III. SEKCJA DLA SZKÓŁ: Specjalne zasady dla szkół

Jury wyznaczy najlepsze Projekty Poetyckie prezentowane jako kolektywne prace danej szkoły (uczniów i nauczycieli):

 • Pierwsze miejsce:  500€, które zostaną przeznaczone na cel humanitarny wybrany przez uczniów i nauczycieli.
 • Inne pomniejsze nagrody.

Projekty muszą zostać wysłane w postaci 3 kopii drogą pocztową na adres:

Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Italy)

Bierzemy pod uwagę datę stempla pocztowego, ale żaden utwór, który dotrze po rozpoczęciu procesu oceniania nadesłanych prac (wkrótce po terminie składania) nie będzie brany pod uwagę.

 

Prosimy także o kopię elektroniczną na adres castelloduinopoesia@gmail.com.

Do zgłoszeń, zarówno pocztowych jak i elektronicznych, prosimy dołączyć poniższy formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dla sekcji I i II.)

Imię ,

Nazwisko,

Data urodzenia,

Narodowość,

Adres,

Miasto,

Kraj,

Numer telefonu,

E-Mail,

Tytuł nadesłanej pracy,

Oświadczenie:

Niniejszym oświadczam że utwór ………………….. jest moją oryginalną pracą, nigdy nie był nagradzany i nigdy nie był publikowany.

Wyrażam zgodę na jego potencjalną publikację i publiczne przedstawienie.

Zaświadczam, że nie przynależę do SIAE ani do innych podobnych stowarzyszeń, które chronią prawa autorskie.

FROMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dla szkół, sekcja III)

Imię nauczyciela,

Nazwisko nauczyciela,

Szkoła,

Lista uczestniczących uczniów

Adres szkoły

Miasto,

Kraj,

Numer telefonu,

E-Mail szkoły

E- Mail nauczyciela

Oświadczenie:

Niniejszym oświadczam, że utwór ………………….. jest moją oryginalną pracą, nigdy nie był nagradzany i nigdy nie był publikowany.

Wyrażam zgodę na jego potencjalną publikację i publiczne przedstawienie.

Zaświadczam, że nie przynależę do SIAE ani do innych podobnych stowarzyszeń, które chronią prawa autorskie.

Dodatkowe informacje:

Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste – Tel. 040 638787

E-Mail castelloduinopoesia@gmail.com,

www.castellodiduinopoesia.org